June 14, 2017 Gröna och sköna ledare.

Lyssna på hur deltagarna och utbildaren upplevde utbildningsdagen och varför de tycker att det är viktigt att fortsätta utvecklas i sin ledarroll.