May 30, 2017 Hur mår Korpen idag?

Managementkonsultbolaget Vergenta har gjort en analys om hur Korpen mår idag, både från ett internt perspektiv men också från ett externt. Hur ser idrotts-Sverige på Korpen? Analysen blir ett underlag för både Dialogmötet den 2-3 juni i Bålsta, men också inför Korpens nya strategiska inriktning.