January 12, 2018 Intervju med förbundsordförande Jan Johnsson om remissutskicket 2018