May 30, 2017 Korpens förbundstyrelse reklekterar efter Riksidrottsmötet

Vilka beslut tycker styrelsen ha varit viktigast under mötet och vad kommer de ta med sig hem? Vilka viktiga uppgifter kommer påverka strategiarbetet. Lyssna för att få svaren!